Her oppdateres det hver gang løypa er preppet, og hvordan forholdene er i løypa.