Start ved Gvepseborg (900 moh) forbi Kjeldsberghytta og
Middølstjønn (høyeste punkt ca.1.100 moh) videre ned
Middølshaddin til Årjo (ca. 920moh) (Gvepseborg- Årjo 10 km).
Videre nedover Håkadalen til vegkryssmed Langemælsetvegen (730moh) ved Midtstaul. 
I dette vegkryssetfølger man entenHåkadalsvegen med 4 km. nedoverbakke
til Bergshaugen (400moh), eller tar av Langemælsetvegen(4 km) mot Atrå.
Deretter nygravd trase fra i sommerca. 500 m, som går over til Menkhusvegen.
Deretter 3 km. tilMenkhus (850 moh). Videre 3 km.nedover langs Menkusvegen (eller
Buverudåsvegen som den ogsåkalles) ned til Dassesvingen,670 moh.
Deretter fortsetter traseen mot Atrå og nedover på en 2 km nygravd
trase fra i sommer over til Myrfikenvegen (530 moh).
Til slutt 4 km. flat trase til Myrefiken (530 moh.), eller man
tar av denne 1 km. før Myrefiken ned Kjålkebakke (2 km, fall på 300
høydemeter) og ned til Atrå skole 230 moh
Løypefakta
Gamle
Midtstaul-brekka
He’ du nokonsinn vore 10 år o’ stadé
på ronne askeski øvst på gamle
Midtstaulbrekka i Håkådaln,
o’ berre måtte hive de’ utivi ?
Bråe, skakke, islagde
Midtstaulbrekka
mæ’alen-djupe stivtølå skråpå-spor
ette’ timmertoppan o’ stubbsle-meian
mæ’ grov-avduka gråsteina
o’ holu ette’ hestehøvan ne’ på tælén
o’ hesten ha’ gjøssla mæ’ betong
som spenne beinkrok fe skiin dine
o’ alle dem andre he’ løypt ifrå de’
o’ du æ bærre 10 år på ronne askeski
o’ mest græt øvst på Midtstaulbrekka
o’ ligna ei attgløyme i helljole
o’ veit at de’ va’ på do heime
du sku vore nettupp no, - egentle’-
o’ lengst nie brekka fins ei dompel
der alle uptimista bruka tomle i koll
attmæ’ domple stænd smågrænan
som he’ lædd o’ vakse se’ tvikrokute
mæ’ dem såg duknakka skiløypara
krabbe sno-gvite upp den bråe haugen
som liksom va’endin på gamlebrekka
10 år gamal stend du øvst i brekka
møyr i musklan ette gånga
frå Rjukan stasjon te Fjellban
o’ kluvingen te topps frå Gvepseborg
o’ floge’ ivi fjellet te Middølhaddin
der me åt kald niste attåt kald saft
o’ studera sænn onge garningan
håss dem skamløypte ne’ Storenut
mæn me fór vidar’ på støle diagonalføta
o’ såg at veten-Årjo o’ veten-Långset
va’ ulik sommår-Årjo o’ -Långset
o’ nesten feri du gådde åt
stod du øvst på gamle
Midtstaulbrekka
berre 10 år, på ronne askeski
o’ va’ skammele’ ifråløypt, o’ hjarta
ville fluge ut tå den grå anurakken din
samre slag anurakk som kronprins
Olav
Fadervår, sa lærarn, hjølpe mot redsle
mæn Fadervår va’ so långvarig
o’ du va’ berre ein ifråløypt 10-åring
som tafte meter te gvar sekund
dagsljoset byna te skrante frammi
sporet
o’ fillebuskun bøygde se’ onda
o’ gaplædde lydlaust so snorn druste
du såg det meir hell du hørde
mæn no ettepå forstend e’ ikkje
håselein e’ sku ha’ vorte rettele’ vaksin
visst e’ aller ha’ stadé øvst
i ned-isa, gamle Midtstaulbrekka
o’ va’ berre nøyt’te å kaste me’ utivi !
                                        Torvald